top of page

Missie van De Link

In alles wat De Link onderneemt, van beleid tot en met de uitvoering van activiteiten zijn de jongeren zelf uitgangspunt. Het jongerencentrum is er feitelijk voor en door hen. Daar geeft de organisatie de jongeren uit de gemeente Sint Anthonis een eigen plek, waar zij vrijblijvend - maar in het besef van de eigen verantwoordelijkheid - de dingen kunnen doen waar hun belangstelling naar uitgaat.


Onze stichting biedt hen in De Link een uitnodigend ontmoetingspunt, waar ze graag willen zijn en waar ze bij willen horen. Waar geen valse beloftes worden gedaan en waar zij serieus genomen worden. Dit betekent ook dat de jongeren actief meedenken en meedoen.


De verantwoordelijkheden, voortvloeiend uit de werkzaamheden van De Link, worden zo dicht mogelijk bij de jongeren zelf gelegd. Dit vergt de nodige vaardigheden van het bestuur en medewerkers van het centrum en het zal onder andere tot uiting komen in de bejegening naar en het actief betrekken van jongeren. In de opzet en de uitvoering van de activiteiten van het jongerencentrum is het bevorderen van zelfstandigheid bij de jongeren een doel op zich. Het jongerencentrum is zoals eerder gezegd, een faciliteit voor de dingen die de jongeren willen ondernemen.

Alle jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar, woonachtig in de gemeente Sint
Anthonis behoren in principe tot onze doelgroep.


De Link richt zich op al deze jongeren, en als er één of meerdere vrienden en/of
medescholieren, woonachtig buiten de gemeente, meekomen zijn zij ook van harte
welkom.


De Link onderscheidt daarbij 4 aandachtsgroepen, elk met een specifiek activiteiten-
aanbod: de kinderen uit groep 7 en 8, de leeftijdsgroep t/m 15 jaar, de ‘18+’ en de
“jongeren” met een beperking.

  • @jocdelink
  • Facebook De Link
  • @ikbenlink
  • Contactformulier
bottom of page